Резултати првог круга такмичења 

САДРЖАЈ

Пети разред

Шести разред

Седми разред

Осми разред